Innovation & Forskning

Transplantation kan bota diabetes

Genom att transplantera stamceller från benmärgen kan celldöd stoppas hos patienter som precis blivit sjuka i diabetes typ-1.

Pump förlänger livet på diabetiker

Diabetiker som har en insulinpump, istället för injektioner, har en lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Detta visar en ny svensk forskning som presenterade på den europeiska diabeteskongressen i Wien i går.