Pump förlänger livet på diabetiker

Diabetiker som har en insulinpump, istället för injektioner, har en lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Detta visar en ny svensk forskning som presenterade på den europeiska diabeteskongressen i Wien i går.


Pump förlänger livet på diabetiker

Pump vid diabetes doserar insulin kontinuerligt över hela dygnet, vilket då ger jämnare nivåer. Foto: Flikr, Kirinqueen

De personer som lider av diabetes typ 1 måste själv tillföra insulin till kroppen. Detta kan du göra genom injektioner eller med insulinpump.

Nu visar dock en banbrytande svensk studier, där fler än 18 000 personer ingick, att de personer som använder insulinpump har en 43 procentig lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom och en 29 procentig lägre risk att dö i förtid på grund av andra orsaker.

Resultaten ses som anmärkningsvärda. Framför eftersom den svenska sjukvården har varit väldigt sparsam med tekniska hjälpmedel vid diabetes. Något som Diabetesförbundet påpekat vid flera tillfällen.