LADA – Latent autoimmune diabetes in adults

Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) är en form av diabetes typ 1 med ett långsammare sjukdomsförlopp och som drabbar vuxna. Som namnet antyder, är LADA en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Man med diabetes dricker vatten


Det är främst vuxna som drabbas av LADA; 10 % av alla som får diabetes över 35-årsålder har LADA. Det är inte ovanligt att sjukdomen förväxlas med diabetes typ 2 vid debuten, och vissa får därmed fel diagnos, i synnerhet överviktiga.

Insulinproduktionen vid LADA försämras snabbare jämför med diabetes typ 2, men långsammare än typ 1.

Symtom

Symtomen för LADA liknar de övriga formerna av diabetes, men utvecklas långsammare.

  • Ökad törst (polydypsi)
  • Ökade urinmängder (polyuri)
  • Suddig syn
  • Trötthet

Så ställs diagnos

Ett blodprov som påvisar antikroppar mot de insulinproducerande cellerna.

Behandling

Personer med LADA får insulinbehandling och råd om hur man bör lägga om kosten. Regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas, och läkemedel som ökar frisättningen av insulin ingår också i behandlingen.