När barn får diabetes

Typ 1-diabetes får du som barn eller tidigt i tonåren. Detta påverkar ofta hela familjen.


När barn får diabetes typ 1Symptom hos barn

Kan komma snabbt eller smygande

Oftast kommer symptomen smygandes men mindre barn kan få allvarliga symptom på bara några dygn.

Vanliga symptom

Det vanligaste symptomet är att barnet börjar kissa mycket mer och att det är mer törstigt än förr. Ett barn som tidigare har varit torrt kan exempelvis börja kissa på sig under natten.

Därefter kommer även en plötslig viktnedgång om sjukdomen inte hinner upptäckas tidigare.

Andra symptom kan vara svampinfektioner: I munnen, underlivet eller i blöjregionen.

Allvarligare symptom

Om sjukdomen hinner gå långt innan den upptäcks kan det leda till symptom så som illamående, magont, acetonlukt ur munnen och medvetslöshet.

Är till viss del ärftligt

Om du som förälder har diabetes typ 1 så har ditt barn större risk att drabbas av detta.

Man vet nämligen att diabetes typ 1 är delvis ärftligt, men det krävs även andra faktorer som gör att sjukdomen utvecklas.

Att leva med diabetes

Beroende av hjälp och stöd

Beroende på barnets ålder behöver det mer eller mindre hjälp från föräldrarna med sin diabetes.

Hur just er behandling ser ut är dock väldigt individuellt. Insulinbehandling skräddarsys alltid.

Sedan måste ni lära er vad som påverkar blodsockret för att kunna kontrollera sjukdomen. Med tiden kommer både du och ditt barn bli experter på detta.

Under hela tiden kommer ni att få stöd från ett diabetesteam där ni får undervisning och hjälp. Hur ofta ni träffar dessa varierar med tiden och åldern.

Hantera förskola och skola

På den förskola eller skola som barnet går på är det viktigt att alla känner till sjukdomen. Det är även bra att barnen i klassen känner till tillståndet och man kan förklara för dessa vad diabetes är för något.

Dessutom kan barnet behöva extra tillsyn av någon i personalgruppen gällande blodsocker och insulin.

Träffa andra

Det finns dessutom läger för barn och ungdomar med diabetes. Där kan man träffa andra i samma situation vilket kan ge inspiration och göra det lättare att leva med sin sjukdom.