Diabetespatienter kan fortfarande göra insulin

Ny svensk studie utmanar en väl accepterad teori att diabetespatienter helt förlorar förmågan att producera insulin. Resultaten öppnar för nya, spännande behandlingsmetoder.


Diabetes typ 1 drabbar framförallt barn och ungdomar och orsakas av att kroppens eget immunsystem attackerar insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Därför har det länge varit trott att diabetespatienter helt förlorar kapacitet att producera insulin. Men en ny svensk studie ger motstridiga resultat.

Baserat på 100 patienter i Uppsala som levt med diabetes typ 1 i minst tio år, visar studien att hälften av vuxna diabetespatienter fortfarande producerar en liten mängd insulin.

Insulinproduktion särskiljer patienter

Studien visar även på tydliga skillnader i immunsystemet mellan de patienter som inte längre har någon egen insulinproduktion och de patienter som kan producera en liten mängd.

De som fortfarande har viss insulinproduktion bevarad har högre nivåer av antiinflammatoriska proteiner i blodet. De har dessutom fler immunceller som utsöndrar interleukin-35, ett protein som dämpar attacker från immunsystemet.

Det är ännu oklart om de högre nivåerna av interleukin-35 har uppstått till följd av sjukdomen, ett tecken på att sjukdom läker ut, eller om de redan var höga innan sjukdomen bröt ut.

Tidigare studier från samma forskningsgrupp vid Uppsala universitet har visat att diabetespatienter generellt har lägre nivåer av interleukin-35 än friska personer. Även djurförsök har visat att utveckling av diabetes kan bromsas eller helt förhindras med hjälp av interleukin-35 behandling.

Sammanlagt tyder studierna på att interleukin-35 kan vara en intressant behandlingsform för patienter med typ 1 diabetes. Resultaten öppnar även för möjligheten att patienter med egen insulin kan få behandling som stimulerar de insulinceller som finns kvar i bukspottkörteln så att insulinnivåer kan börja återgå till det normala.