Diabetes och nya coronaviruset (covid-19)

Diabetes hör till riskfaktorerna som kan orsaka svår infektion av nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Personer med en svår infektion kan drabbas av allvarlig lunginflammation och behöva intensivvårdas med en respirator. Kunskaperna om sambandet mellan diabetes och sjukdomen covid-19 är dock fortfarande begränsade.

Modell av coronavirus

Diabetiker är överrepresenterade i dödsstatistiken


Vanliga symtom för covid-19 är feber, torrhosta och andningsbesvär. Många drabbas även av trötthet, muskel- och ledvärk. Vid svår infektion får man allvarlig lunginflammation och organsvikt.

I nuläget finns inget vaccin eller medicin; behandling av covid-19 syftar till att lindra symtomen.

Diabetes har nämnts som en riskfaktor, men exakt varför vet man inte.

Kunskapen är begränsad

Covid-19 är en ny sjukdom och i nuläget vet man inte så mycket om den. Studier från bland annat Kina och Italien har man sett att äldre personer över 70 år och personer med en sjukdom som högt blodtryck, diabetes, kronisk lungsjukdom och hjärtproblem är överrepresenterade bland dödsfallen.

Därför är diabetes en riskfaktor

Man vet inte exakt varför diabetiker är överrepresenterade i dödsstatistiken. Men troligtvis beror det på två anledningar:

  • Diabetiker har svårare att behålla ett stabilt blodsocker vid infektion och hög feber. En av de vanligaste symtomen för covid-19 är feber. Det är främst för typ 1 diabetes detta är ett problem eftersom insulin måste tillföras utifrån och det kan vara svårt att beräkna rätt doser. Vid typ 2 diabetes är en del av insulinproduktionen kvar. Det gör det lättare att tillföra rätt dos av insulin.
  • Diabetiker har en förhöjd risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfakt och stroke. Dessa problem är kopplade till ålder, hur länge man haft diabetes, och hur blodsockerkontrollen sett ut. Det är främst personer med typ 2 diabetes som får hjärtproblem, men även personer mer typ 1 diabetes kan drabbas.

Vad menas med riskgrupp?

Att tillhöra en riskgrupp innebär att man har större risk att bli svårt sjuk och få svåra komplikationer till följd av en coronavirusinfektion. Det innebär alltså inte att man har större risk att bli smittad; alla blir smittade lika enkelt. Blir man sjuk av säsongsinfluensan är risken troligtvis stor att man även blir sjuk av nya coronaviruset. Även vid säsongsinfluensan är det viktigt för diabetiker att ha koll på blodsockernivåerna.

Kan diabetiker gå till jobbet?

Det finns inga uttalade riktlinjer för diabetiker under coronapandemin. Du kan fortfarande gå till jobbet, men har du möjlighet, bör du jobba hemma.

Diabetiker ska följa samma riktlinjer som finns för övriga:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tvål och vatten.
  • Unik nära kontakt med sjuka personer.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Gör inga onödiga resor.

Personer över 70 år bör du undvika miljöer med mycket människor såsom kollektivtrafiken och matbutiker. Ta hjälp av familj, släktingar och vänner för att handla mat och hämta ut medicin.