Symptom på typ 1-diabetes

Symptom på diabetes typ 1 kommer oftast under barndomen upp till tidiga tonåren. Den vanligaste åldern att bli sjuk är 12-14 år för pojkar och 10-12 år för flickor. Även små barn kan få diabetes typ 1. Det är vanligt att symptomen bryter ut precis efter en infektion.


symptom på diabetes

Dricker du plötsligt mycket mer än vanligt?

1. Kissar oftare och ovanligt stor törst

Ökad törst och att kissa oftare och mer är de allra första symptomen på diabetes. Detta beror på att du har för mycket socker i kroppen, och socker i urinen suger åt sig vatten från kroppen vilket gör att du får mer urin. Eftersom du kissar mer blir kroppen uttorkad och du behöver dricka mer.

Det är om du inte lyckas få ner ditt blodsockervärde som även andra symptom kommer.

2. Snabb viktnedgång

Därefter kommer viktnedgång som ett vanligt symptom efter ökad törst och ökade urinmängder.

Detta eftersom sockret i blodet aldrig når cellerna när insulinet saknas. Och när cellerna inte får energi måste de ta energi från kroppsfettet.

3. Illamående, kräkningar, magsmärtor och andningssvårigheter

Om barnet hamnat i ketoacidos så kan det även få andra symptom så som illamående, kräkningar, magsmärtor och andningssvårigheter.

Andningssvårigheterna kan misstolkas för astma, framför allt hos små barn som har svårt att signalisera törst.

4. Omtöcknad eller medvetslös

Vid väldigt högt blodsocker kan barnet bli omtöcknad eller medvetslös. Då är det viktigt att snabbt komma till sjukhus.

 

Hos de flesta så kommer symptomen smygandes. Men hos vissa, framför allt små barn, kan symptom komma snabbt och bli allvarliga på bara några dagar.