Vaccin mot förkylning skyddar möss mot diabetes

Vaccinering mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss mot typ 1 diabetes. Det visar en ny studie från Karolinska institutet och utveckling av vaccin för människor är redan igång.


Sedan 1990-talet har forskare diskuterat om enterovirus, ett vanligt förkylningsvirus, kan vara en faktor bakom utveckling av typ 1 diabetes.

Därför har forskare vid Karolinska institutet utfört studier på möss som utvecklar diabetes typ 1 efter en infektion för att se om vaccination kan fungera som förebyggande behandling. Resultaten visar att vaccinet gav skyddande effekt utan några allvarliga biverkningar.

– Detta tyder på att ett liknande vaccin skulle kunna utvecklas och testas i människor för att besvara frågan om förkylningsvirus orsakar sjukdomen. Om så är fallet skulle ett sådant vaccin vara högst intressant som preventiv behandling, säger Malin Flodström-Tullberg, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Finska forskare som bidragit till studien arbetar nu med att utveckla nya vaccin som skyddar mot flera sorters virus med koppling till typ 1 diabetes i människor. Både amerikanska och finska företag arbetar också med att ta fram liknande vaccin för att testa i människa.

Finland och Sverige är två av de länder med flest typ 1 diabetiker i världen. Sjukdomen ökar, av okänd anledning, i Sverige och omkring 1 av 200 svenskar är drabbade.