Upptäckt: Ny cell som kan göra insulin

Vid typ 1 diabetes dör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln och kan inte ersättas. Men nu hittar forskare i USA en ny typ av cell som kan ta över produktionen.


I studier på både möss och mänsklig vävnad upptäcker forskare i Kalifornien en ny typ av cell i bukspottskörteln som kan producera insulin, det hormon som kontrollerar blodsockernivåer.

Det är så kallade beta-celler i bukspottskörteln som normalt producerar insulin och det är dessa celler som utplånas av immunsystemet vid typ 1 diabetes. Det var tidigare trott att beta-celler enbart bildas från andra beta-celler som delar sig och blir två.

Men enligt de senaste resultaten finns en annan celltyp, utspridda i bukspottskörteln som också kan producera insulin. De liknar omogna beta-celler och kan mogna till äkta beta-celler.

Kan utnyttjas för att behandla diabetes

De omogna beta-cellerna har inte exakt samma funktion som en mogen beta-cell då de inte har receptorer för att känna av blodsockernivåer och utsöndra insulin vid rätt tidpunkt, när blodsockernivåer är höga.

Trots detta tror forskare bakom studien att de omogna beta-cellerna kan användas som en källa för att ersätta de beta-celler som dör vid typ 1 diabetes.

Dessutom vill de studera vidare hur den nya celltypen gör för att mogna till fungerande beta-celler.

En ytterligare förhoppning är att i framtiden använda stamceller som programmeras om till beta-celler för att behandla diabetes typ 1. Tidigare försök har dock lett till att stamcellerna fastnar i en omogen fas och inte utvecklas vidare till mogna beta-celler.

Det är möjligt att resultaten från studien även bidrar till ökad förståelse kring typ 2 diabetes. Vid denna sjukdom dör inte beta celler men de blir inaktiva och kan inte längre utsöndra insulin.