Artiklar

3 tips inför en resa med diabetes

Sara Mobäck ger tips och råd hur en resa blir så smidig som möjligt

LADA - Latent autoimmune diabetes in adults

Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) är en form av diabetes typ 1 med ett långsammare sjukdomsförlopp och som drabbar vuxna. Som namnet antyder, är LADA en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Diabetes och nya coronaviruset (covid-19)

Diabetes hör till riskfaktorerna som kan orsaka svår infektion av nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Personer med en svår infektion kan drabbas av allvarlig lunginflammation och behöva intensivvårdas med en respirator. Kunskaperna om sambandet mellan diabetes och sjukdomen covid-19 är dock fortfarande begränsade.