Ut med det gamla – in med den nya blodsockermätaren

Lägre blodsocker över tid och högre välbefinnande för patienter är resultatet av en längre studie på kontinuerlig blodsockermätning vid Sahlgrenska akademin.


För patienter med typ 1 diabetes som har behov av insulininjektioner flera gånger om dagen är det viktigt att ha ständig koll på blodsockernivån. Detta sker idag främst med hjälp av ett instrument som ger ett stick i fingret för att få ut en droppe blod att mäta på. Detta kan istället göras med en monitor som sätts fast på till exempel magen och mäter blodsockret kontinuerligt med en tunn fibertråd under huden.

Tidigare studier har främst undersökt om kontinuerlig mätning ger lika trovärdiga resultat men en ny studie från Sahlgrenska akademin tyder på att metoden till och med hjälper patienter få lägre blodsocker över tid.

I studien deltog 161 patienter som fick använda traditionell mätning med stick i fingret minst fyra gånger per dag eller kontinuerlig mätning. Studien pågick sammanlagt 16 månader.

– Det vi såg var att när man hade den här kontinuerliga blodsockermätaren så blev det en genomsnittligt lägre blodsockernivå, något som anses betydelsefullt för att minska risken för följdsjukdomar vid diabetes typ 1, säger Marcus Lind, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Följdsjukdomar av en längre period med högt blodsocker är till exempel skador på näthinnan, njurar och hjärta.

Tillfredställelse och välmående – precis lika viktigt

Resultaten visade även ökad tillfredställelse och välmående med behandlingen, något som är viktigt för att en patient ska vilja fortsätta med en behandling.

– Livskvalitet och välmående är också något man fäster allt mer uppmärksamhet på i riktlinjer för diabetesvård, förklarar Marcus Lind i pressmeddelandet.