Nu uppdateras diagnosen: diabetes typ 1 till 5

Forskare vid Lunds universitet presenterar en ny indelning av diabetessjukdomar. De gamla typ 1 och 2 kan nu ersättas med fem grupper som ger mer individanpassad vård.


En studie vid Lunds universitet som omfattar alla nyinsjuknade diabetiker i södra Sverige presenterar nu en ny diagnosmodell för diabetesjukdomar. Istället för diabetes typ 1 och 2 föreslår forskare bakom studien fem typer av diabetes.

– Dagens diagnostik och klassificering av diabetes är otillräcklig och kan inte förutsäga framtida komplikationer eller val av behandling, säger Leif Goop, som tagit initiativ till studien, i ett pressmeddelande. Han förklarar att detta är första steget mot en mer individanpassad behandling vid diabetes.

Idag ställs diagnosen diabetes med hjälp av blodsockermätning. Den nya indelningsmetoden tar även in andra faktorer i bedömningen och ger en mer exakt diagnos. Då blir det också möjligt att ge behandling som förebygger specifika komplikationer för den individuella patienten.

De fem nya diabetesdiagnoserna samt vad de främst präglas av för patient:
  1. SAID (severe autoimmune diabetes): motsvarar i princip typ 1 diabetes, insjuknande i tid ålder, dålig metabol kontroll och försämrad insulinproduktion.
  2. SIDD (severe insulin-deficient diabetes): hög HbA1c, försämrad insulinproduktion, måttlig insulinresistens, hög förekomst av ögonskador.
  3. SIRD (severe insulin-resistent diabetes): kraftig övervikt, allvarlig inuslinresistens, hög förekomst av njurskador.
  4. MOD (mild obesity-related diabetes): kraftig övervikt, insjuknar i relativt ung ålder.
  5. MARD (mild age-related diabetes): den största gruppen av de fem, äldre patienter.

Forskare bakom studien menar att grupp tre (SIRD) är de mest felbehandlade av diabetespatienter och har mest att tjäna på ny indelning.

Studier pågår nu för att upprepa analysen av den nya diagnosmetoden i Sverige och Finland samt även i Kina och Indien framöver.