Behandling vid diabetes typ 1

Diabetes typ 1 behandlas alltid med insulin och genom att försöka hålla ett så bra blodsockervärde som möjligt. Dessutom är det viktigt att få stöd och regelbunden kontakt med sjukvården då sjukdomsbeskedet kan väcka många känslor och funderingar.


Behandling vid diabetes typ 1

En ung tjej justerar sin insulinpump.

Själv tillföra insulin

Vid diabetes typ 1 måste man tillföra insulin eftersom kroppen inte producerar detta själv.

Insulin behövs under hela dygnet för att kroppen ska fungera. Därför kan man ta långverkande insulin en till två gånger per dag.

För att kunna ta tillvara på maten så behöver man också ta insulin innan man äter.

Barn behöver ta insulin innan frukost, lunch och middag. Ungdomar och vuxna kan även behöva ta insulin innan stora mellanmål.

Spruta eller pump

Du kan ta insulin på två olika sätt, antingen med insulinpenna (spruta) eller med insulinpump. En insulinpenna är som en spruta medan pumpen redan sitter fast på kroppen och ger doser under huden.

Hur, vad och när du ska tillföra insulin kommer du, din läkare och diabetessköterska överens om tillsammans.

Mäta blodsockervärden

Hur mycket insulin man behöver är väldigt individuellt och beror mycket på om man tränar och vad man äter. Därför är en viktig del i behandlingen att ha koll och mäta blodsockervärdena. Det finns flera olika mätstickor och blodsockermätare för detta.

Helst bör blodsockervärdet inte stiga över 9 mmol/l efter en måltid. Man bör inte heller ligga på ett blodsockervärde under 4 mmol/l.

Stöd från sjukvård

I början krävs det mycket stöd och råd från sjukvården. Både för att hantera alla känslor och få svar på funderingar, men också för att tillsammans uppnå bästa behandling.

Det kan vara svårt att hitta balansen i blodsockret i början. Därför rekommenderas diabetiker att föra en dagbok över alla värden, vad man åt, vad man tränade med mera så att man lär känna sin egen blodsockernivå och hur blodsocker reagerar på olika saker.

Egenvård för ett bättre blodsocker

Det finns mycket en diabetiker kan göra själv, förutom att ha koll på insulinet för att förbättra och stabilisera blodsockret.

Det är exempelvis bra om man äter regelbundet utan att låta det gå för långt mellan måltiderna. Att regelbundet motionera kan också stabilisera blodsockret och göra att det inte blir lika känsligt.