Dudi Warsito


Dudi Warsito jobbar som medicinsk redaktör. Han har en PhD i onkologi från Karolinska Institutet. Dudi forskade om de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerutveckling. Hans forskning har resulterat i nio vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella tidskrifter.

Dudi har ett stort intresse för vetenskap, sjukvård och hälsa, och tycker att det är viktigt att göra informationen enkel och lättillgänglig för allmänheten.

Dudi jobbar främst med att skriva redaktionella och betalda artiklar, bevaka cancerforskning och se till att innehållet på hemsidan är uppdaterad och i enlighet med rådande forskning.

Avhandling

Vetenskapliga publikationer

Email: dudi.warsito@healthcare.se