Transplantation kan bota diabetes

Genom att transplantera stamceller från benmärgen kan celldöd stoppas hos patienter som precis blivit sjuka i diabetes typ-1.


operation1När en person insjuknar i diabetes typ 1 så attackerar kroppens egna immunsystem de celler som producerar insulin.

Men med hjälp av en sorts stamceller från benmärgen kan angreppet på dessa celler stoppas.

Det visar en ny studie som publicerats i facktidskriften Diabetes.

Däremot krävs det fler och större studier innan behandlingen kan bli rutin vid typ 1-diabetes.