Regeringar måste göra mer för diabetiker

Idag är det världshälsodagen och Världshälsoorganisationen, WHO har valt att detta år uppmärksamma diabetes.


Idag lever 422 miljoner vuxna med diabetes över hela världen, främst i utvecklingsländer.

Den siffran hade fyrdubblats sedan 1980.

Med Världshälsodagen vill WHO uppmana till bättre mass-initiativ som ska minska stora riskfaktorer för diabetes som fysisk inaktivitet och ohälsosam kost. Dessutom behöver diagnostik och behandling förbättras så att sjukdomen kan upptäckas tidigt och för att patienter ska kunna behandla sin sjukdom själva i vardagen.

InsulinsprutaEtt av målen som WHO presenterar är att antalet dödsfall av icke-smittsamma sjukdomar som diabetes ska minska med 30 procent innan år 2030.

Men för att nå ett sådant mål och skapa riktig förändring är vi ”beroende av att regeringar gör mer” menar assisterande generaldirektör vid WHO Dr. Oleg Chestnov. Det betyder till exempel att insulin, ett livsviktigt läkemedel för diabetiker, blir mer tillgängligt. Idag finns insulin bara tillgängligt i ett av världens tre fattigaste länder.

Diabetes finns i tre former, typ 1, typ 2 och graviditetsdiabetes. Orsaken till typ 1 diabetes är ännu oklar och kräver dagliga injektioner av insulin för att överleva. Typ 2 utgör den största patientgruppen diabetiker och är till stor del en följd av kroppsvikt och fysisk inaktivitet. Graviditetsdiabetes är en tillfällig form av sjukdomen men som ökar risken för typ 2 diabetes.