Personer med typ 1-diabetes tappar tio levnadsår

Kvinnor och män som har typ 1-diabetes lever i genomsnitt 13 år respektive 11 år kortare tid jämfört med normalbefolkningen. Detta skriver Dagens Medicin som tagit del av en ny studie i tidskriften Jama.


Det har tidigare varit känt att personer med typ 1-diabetes har en försämrad överlevnad.

Men en ny studie, som baseras på patienter med typ 1-diabetes i Skottland, ger en mer aktuell och precis bild av läget.

Studien visar att män tappar 11 år i genomsnitt, jämfört med normalbefolkningen. Medan kvinnor tappar 13 år i genomsnitt jämfört med normalbefolkningen. Varför kvinnor tappar mer år än män är fortfarande oklart men enligt forskarna kan det finnas könsskillnader i insulinresistens.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största orsaken till förkortad livslängd. För personer under 50 år var dock diabeteskoma och ketoacidos de största orsakerna.