Högre dödlighet hos kvinnor än män med typ 1-diabetes

Kvinnor med typ 1-diabetes har en högre risk att dö i förtid än män med typ 1-diabetes. Det visar en stor analys av flera studier. Män med diabetes typ 1 har dock dubbelt så stor risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom.


Efter en stor analys av 26 studier inom ämnet kan forskare bekräfta att det finns stora skillnader i dödlighet mellan könen hos patienter med typ 1-diabetes.

Oavsett dödsorsak så har kvinnor med typ 1-diabetes ungefär 40 procent högre överdödlighet än män med typ 1-diabetes. Männen har däremot dubbelt så hög risk än kvinnor att dö i just hjärt- och kärlsjukdom.

Några könsspecifika skillnader vid cancer, olyckor eller självmord syntes dock inte i studien.

Metastudien omfattade totalt 214 114 personer där uppföljningstiden varierade mellan 3 till 51 år.

Studien är publicerad i The Lancet.