Genmanipulerad höna värper läkemedel

En genmodifierad höna har godkänts för produktion av läkemedel i EU och USA.


höna, ägg, pillerHönan är genetiskt manipulerad så att den värper ägg med ett mänskligt protein.

Proteinet renas ur ägget innan det används för att bota ovanliga sjukdomar där patienten saknar detta protein. I fallet med hönan gäller det ett protein som bryter ner fettmolekyler i våra celler. Patienter som saknar detta protein lider av en komplicerad metabolisk sjukdom.

Det finns två tidigare exempel på genmanipulerade djur som producerar läkemedel och är godkända i EU och USA. En get producerar ett protein i sin mjölk som används för att motverka blodproppar. Likaså en kanin som producerar ett protein mot angioödem, en ärftlig sjukdom som orsakar svullnader kring ögon och mun.

Läkemedel framställda med genteknik har funnits sedan 1980-talet då E.coli bakterier började användas för att producera mänskligt insulin.