Diabetiker dröjer med att söka vård vid hjärtinfarkt

Det dröjer i genomsnitt två timmar längre för en diabetiker att söka vård vid en hjärtinfarkt – trots att symptomen är likadana som hos en person utan diabetes.


Personer med diabetes dröjer med att söka vård för hjärtinfarktVid en hjärtinfarkt är det viktigt att få behandling snabbt.

Den som dröjer med att söka vård riskerar att få bestående skador eller i värsta fall dö.

Nu visar en avhandling vid universitetssjukhus i Umeå att diabetiker dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt, än personer utan diabetes. Trots att symptomen är desamma.

I genomsnitt dröjde personer med diabetes mer än två timmar innan de sökte vård. Ofta på grund att de hade svårt att tolka symptomen. Dessutom var det endast hälften som ringde SOS Alarm som första medicinska kontakt.

Karin Hellström Ängerud, som står bakom avhandling, säger i ett pressmeddelande att detta kan vara en viktig förklaring till den försämrade prognosen vid hjärtinfarkt hos patienter med diabetes.