Bot för diabetes typ 1 inom tio år

Forskare har nu lyckats massproducera stamceller som producerar insulin – vilket kan leda till ett botemedel mot diabetes typ 1.


Bot för diabetes typ 1 inom 5-10 år

Hur möss reagerade av transplantation av stammceller (SC-β) i forskningsstudien. Illustration: ”Generation of Functional Human Pancreatic β Cells In Vitro” på Cell.com

Det har tidigare varit möjligt att transplantera stamceller i levern på diabetiker och då fått dem att producera lite insulin.

Men i och med en ny forskningsstudie i USA har man hittat en metod för att producera hundratals miljoner av dessa celler.

Detta är enligt Doug Melton, professor vid Harvard University, ”så precist att jag inte tror att det kan efterliknas av personer som injicerar eller som får insulin genom en pump”.

I studien har även försök gjorts på möss, med lyckade resultat. Där har cellerna kunnat läsa av blodsockernivåerna och ge insulin utefter det.

Leif Groop, professor i endokrinologi vid Lunds universitet, säger till SVD att om denna forskning stämmer så är det ett genombrott.

Forskningsrapporten är publicerad i journalen Cell.